Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!
Streszczenia, opracowania lektur

Fraszki pierwsze

DO GO¦CIA
NA SWOJE KSIĘGI
O ŻYWOCIE LUDZKIM
NA STARˇ
SEN
RAKI
NA NABOŻNˇ
NA NIESŁOWNˇ
EPITAFIUM KOSOWI
NA BARBARĘ
Z ANAKREONTA
NA PODUSZKĘ
NA POSŁA PAPIESKIEGO
NA MATEMATYKA
O KSIĘDZU
O GOSPODYNIEJ
O CHŁOPCU
NA PANY
NA SOKALSKIE MOGIŁY
O DOKTORZE HISZPANIE
O ¦LACHCICU POLSKIM
O FRASZKACH
O ¦MIERCI
DO PANIEJ
O ŻYWOCIE LUDZKIM

Fraszki - Księgi wtóre

KU MUZOM
DO JADWIGI
O ROZWODZIE
NA LIPĘ
DO PETRYŁA
Z GRECKIEGO
O KO¬LE
DO JANA
O KAPELANIE
O KAZNODZIEI
EPITAFIUM ANDRZEJOWI BZICKIEMU, KASZTELANOWI CHE
DO DZIEWKI
DO SNU
NA FRASZKI
O PROPORCYJEJ
O STARYM
NA ZACHOWANIE
DO JĘDRZEJA
DO STANISŁAWA PORĘBSKIEGO
O BEKWARKU
O ALEKSANDRZECH
NAGROBEK OPIŁEJ BABIE
DO WENERY
NA HISTORYJˇ TROJAŃSKˇ
DO ANNY
DO ANDRZEJA TRZECIESKIEGO
O FRASZKACH
DO ANNY
O MIŁO¦CI
O RZYMIE
DO MIKOŁAJA MIELECKIEGO
NA MOST WARSZEWSKI
NA TENŻE
NA TENŻE
O ŁAZARZOWYCH KSIĘGACH

Fraszki - Księgi trzecie

DO GÓR I LASÓW
DO PANA
NA LIPĘ
DO MIŁO¦CI
DO DZIEWKI
DO POETÓW
NA HERETYKI
DO MAGDALENY
DO FRASZEK
NA DOM W CZARNOLESIE
NAGROBEK STANISŁAWOWI STRUSOWI
NAGROBEK KOTOWI
EPITAFIUM JÓSTOWI GLACOWI
NA ZDROWIE
MODLITWA O DESZCZ
CZŁOWIEK BOŻE IGRZYSKO
DO DZIEWKI
MARCINOWA POWIE¦Ć
O FLISIE
DO MIŁO¦CI
DO MIŁO¦CI
'NAGROBEK GˇSCE'
TEMUŻ

Fraszki inne

NA SŁOWNIK MˇCZYŃSKIEGO
¬LE DOPIJAĆ SIĘ PRZYJACIELA
PRZYMÓWKA CHŁOPSKA

Pie¶ni - Księgi Pierwsze

PIE¦Ń I
PIE¦Ń II
PIE¦Ń III
PIE¦Ń IV
PIE¦Ń V
PIE¦Ń VI
PIE¦Ń VII
PIE¦Ń VIII
PIE¦Ń IX
PIE¦Ń X
PIE¦Ń XI
PIE¦Ń XII
PIE¦Ń XIII
PIE¦Ń XIV
PIE¦Ń XV
PIE¦Ń XVI
PIE¦Ń XVII
PIE¦Ń XVIII
PIE¦Ń XIX
PIE¦Ń XXI
PIE¦Ń XXII
PIE¦Ń XXIII
PIE¦Ń XXIV
PIE¦Ń XXV
PIE¦Ń XX

Pie¶ni - Księgi wtóre

PIE¦Ń I
PIE¦Ń II
PIE¦Ń III
PIE¦Ń IV
PIE¦Ń V
PIE¦Ń VI
PIE¦Ń VII
PIE¦Ń VIII
PIE¦Ń IX
PIE¦Ń X
PIE¦Ń XI
PIE¦Ń XII
PIE¦Ń XIII
PIE¦Ń XIV
PIE¦Ń XV
PIE¦Ń XVI
PIE¦Ń XVII
PIE¦Ń XVIII
PIE¦Ń XIX
PIE¦Ń XX
PIE¦Ń XXI
PIE¦Ń XXII
PIE¦Ń XXIII
PIE¦Ń XXIV
PIE¦Ń XXV

PIE¦Ń ¦WIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE

***
Panna I
Panna II
Panna III
Panna IV
Panna V
Panna Vi
Panna VII
Panna VIII
Panna IX
Panna X
Panna XI
Panna XII

Treny

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Juppiter auctiferas lustravit lumine terras.
Orszulki Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej,
niepospolitej dziecinie która, cnót wszystkich
i dzielno¶ci panieńskich pocz±tki wielkie pokazawszy,
nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim,
z wielkim a niezno¶nym rodziców swych żalem zgasła
- Jan Kochanowski, niefortunny ojciec swojej namilszej
dziewce z łzami napisał
Nie masz Cię, Orszulko moja!TREN I
TREN II
TREN III
TREN IV
TREN V
TREN VI
TREN VII
TREN VIII
TREN IX
TREN X
TREN XI
TREN XII
TREN XIII
TREN XIV
TREN XV
TREN XVI
TREN XVII
TREN XVIII
TREN XIX - ALBO SEN
Epitafium Hannie Kochanowskiej

Utwory wybrane

ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Leopold Staff
Krzysztof Kamil Baczyński
Adam Asnyk
Fotografia ¶lubna
Echa le¶ne
Inny ¶wiat
Odprawa posłów greckich   

.:: top ::.
Copyright kochanowski.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt